E.komercijos modelio diegimas UAB „Aleta naturalis“

3.jpg

Įmonė pradėjo įgyventi naują investicinį projektą, kurio metu bus sukurta moderni el. parduotuvė, sudarysianti galimybę klientams patiems atlikti užsakymą nuotoliniu būdu. Ši platforma leis įmonei racionaliai bei tikslingai naudoti išteklius bei suteiks postūmį didinti pardavimo pajamas.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Siekiamas rezultatas – sukurta ir įdiegta el. parduotuvė.

Planuojama veikla – fizinių asmenų ir verslo klientų savitarnos sistemos diegimas bei išteklių valdymo  ir transporto sistemų integracijos atlikimas.

Projektas „Įmonės produkcijos pardavimų skaitmenizavimas diegiant inovatyvius ir rinkoje itin konkurencingus el. komercijos sprendimus“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Į projekto įgyvendinimą įmonė numačiusi investuoti 35 055,42 eurų, iš kurių 26 291 Eur sudaro finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2022 m. spalio 28 d.